வழக்குகள் | அடுக்குத்தொடர் | இரட்டைக்கிளவி | ஒலிக்குறிப்புகள்


எண்அடுக்குத்தொடர்உதாரணம்
1அடியடிமாணவரை ஆசிரியர் அடியடியென அடித்தார்
2அடுக்கடுக்குஅடுக்கடுக்கானப் புகார்கள் குவிழ்ந்தன
3அணியணிஅணியணியாகப் படைகள் சூழ்ந்தன
4அணுவணுஅவரைப் அணுவணுவாக இவருக்குத் தெரியும்
5அதிகமதிகம்அதிகமதிகமாகப் பேராசை ஏற்படும்
6அலையலைஅலையலையாக மக்கள் கூட்டத்திற்கு வந்தனர்
7அழுகை அழுகையாககதை கேட்கும் போது அழுகை அழுகையாக வந்தது
8அளந்து அளந்துஅவனோடு அளந்து அளந்து தான் பேசினாள்
9ஆசையாசைஆசையாசையாகக் கட்டிய வீடு
10ஆயிரமாயிரம்ஆயிரமாயிரம் காலமாக நிலைத்து நிற்கும் கோபுரம்
11இங்குமங்கும்இங்குமங்கும் அலைந்து கொண்டு இருக்காதீர்கள்
12இரண்டிரண்டுவெண்பா என்பது இரண்டிரண்டு அடியாக இருக்கும்
13இல்லையில்லைஇல்லையில்லை அவன் சொல்வது பொய்
14இழையிழைதிராட்சைகள் இழையிழையாய்த் தொங்குகின்றன
15எதிரெதிர்வாகனங்கள் இரண்டும் எதிரெதிரே மோதிக்கொண்டன
16ஏறியேறிஉயரிய கம்பத்தில் ஏறியேறி உயரே செல்கிறார்.
17ஓடி ஓடிஓடி ஓடி ஓடாய் தேய்ந்த மனிதர்
18கடைகடைகடைகடையாக ஏறி இறங்கித் துணி எடுத்தோம்
19கட்டங்கட்டம்பள்ளிகள் மீண்டும் கட்டங்கட்டமாகத் திறக்கப்படும்
20கட்டுக்கட்டுகட்டுக்கட்டாகப் பணம் கிடைத்தது
21கதறிக்கதறிகதறிக்கதறி அழுதார்
22கதைகதைஇரவெல்லாம் கதை கதையாகப் பேசினார்
23காலகாலம்காலகாலமாக நடந்து வரும் பழக்கம்
24காலங்காலம்காலங்காலத்தில் ஒரு கல்யாணம் பண்ண வேண்டும்
25காலம்காலம்காலம்காலமாக நடந்து வரும் பழக்கம்
26கீழே கீழேஇன்னும் கீழேகீழே சென்றால் தண்ணீர் கிடைக்கும்
27குடும்பங்குடும்பம்குடும்பங் குடும்பமாக நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர்
28குமுறிக் குமுறிகுமுறிக் குமுறி அழுதார்
29கும்பல்கும்பல்கும்பல் கும்பலாக நடந்து சென்றனர்
30குலுங்கிக் குலுங்கிகுலுங்கிக் குலுங்கி சிரிக்க வைத்தார்
31குலைகுலையாககாய்கள் குலை குலையாக காய்த்து தொங்குகின்றன
32குவியல் குவியல்குப்பையைக் குவியல் குவியலாகக் குவித்துள்ளனர்
33குழுக்குழு-
34கூடிக் கூடிகூடிக் கூடி ரகசியமாகப் பேசினார்
35கூட்டங்கூட்டம்-
36கூட்டம்கூட்டம்-
37கொஞ்சங்கொஞ்சம்-
38கொட்டுகொட்டுகொட்டு கொட்டென மழை கொட்டித் தீர்த்தது
39கொத்துக்கொத்துபோரில் கொத்துக்கொத்தாக மக்கள் மடிந்தனர்
40கோடிகோடிகோடி கோடியாகக் கொடுத்தாலும் குழந்தைகளுக்கு ஈடில்லை
41சடைசடைஅந்தச் சாமியார் சடை சடையாக முடி வளர்த்தார்
42சரம்சரம்சரம் சரமாகப் பூக்கள் தொங்கின
43சாரைசாரைசாரை சாரையாக எறும்புகள் ஊறின
44சிரித்துச் சிரித்துசிரித்துச் சிரித்து வயிறு வலிக்கிறது
45சிறிதுசிறிதுசிறுது சிறிதாகப் பணம் சேர்த்தாள்
46சிறிய சிறியவெங்காயத்தை சிறிய சிறிய துண்டுகளாக வெட்டுங்கள்
47சிறுக சிறுகசிறுக சிறுக சேமித்த பணத்தில் வீடு கட்டினார்
48சின்னச்சின்னசின்னச்சின்ன சண்டைகள் நடப்பது இயல்பானது
49சுக்குச்சுக்குசுக்குச்சுக்காக உடைந்து போனது
50சுடச்சுடசுடச்சுட வடை சுட்டார்
51சும்மாசும்மாசும்மா சும்மா தொந்தரவு செய்யாதீர்கள்
52சுருள்சுருள்தலைமுடி ஏன் சுருள் சுருளாக இருக்கிறது
53தனித்தனிதனித்தனியான வீடுகள் விற்பனைக்கு உள்ளன.
54துடிதுடித்தகுழந்தை கீழே விழுந்தால் தாய் துடிதுடித்தாள்.
55துண்டுத்துண்டுதுண்டுத் துண்டாகக் காய்கறிகளை வெட்டினார்.
56துளித்துளிதுளித் துளியாகச் சேர்த்த பணம்
57தூள்தூள்தூள்தூளாக உடைத்து நொறுக்கினார்
58தெருத்தெருதெருத்தெருவாக அலைந்து விற்றார்.
59தேடித்தேடிதன்னம்பிக்கை நுால்களை தேடித்தேடி வாசியுங்கள்
60நினைத்து நினைத்துஅந்த நிகழ்வை நினைத்து நினைத்து பார்க்கிறேன்
61நீண்ட நீண்டநீண்ட நீண்ட காலம் நீங்கள் நீடூழி வாழ வேண்டும்
62படிப்படிபடிப்படியாகப் படித்து முன்னேற்றினார்
63பயந்து பயந்துபயந்து பயந்து வாழாமல் தயிரியமாக வாழுங்கள்
64பாதிப்பாதிபாதிப்பாதியாக உடைத்துக் கொடுத்தார்
65பார்த்துப் பார்த்துபார்த்துப் பார்த்து வளர்த்தார்
66புதிதுபுதிதுபுதிது புதிதாக ஏதாவது செய்வார்
67புள்ளிப்புள்ளிஉடலில் புள்ளிப்புள்ளியாகத் தழும்புகள் ஏற்பட்டன
68பெரிய பெரியபெரிய பெரிய படிப்பெல்லாம் படித்தவர்
69பொடிப்பொடிபொடிப்பொடியாக நொறுக்கினர்
70மலைமலைமலை மலையாக வேலை உள்ளது
71முதல்முதல்முதல் முதலில் நிலவிற்கு நாம் சென்றோம்
72முத்துமுத்துமுத்து முத்தாக எழுதினர்
73மெதுமெதுமெது மெதுவாக நடந்து சென்றார்
74மெல்ல மெல்லஅச்சிறுமி மெல்ல மெல்ல நடந்து வந்தாள்
75வகைவகைவகை வகையாகச் சமைத்திருந்தார்
76வண்டிவண்டிவண்டி வண்டியாகப் புகாரளிக்கப்பட்டன
77வண்ண வண்ணவண்ண வண்ண மீன்களை வாங்கி வந்தோம்
78வழிவழிதமிழர்களால் வழிவழியாக விளையாடப்படுகிறது
79விடிய விடியவிடிய விடிய திருவிழா நடந்தது
80விதம்விதம்விதம் விதமாகக் கதை சொல்கிறார்
81விதவிதம்வித விதமான துணிகள் உள்ளன
82விழுந்து விழுந்துவிழுந்து விழுந்து சிரித்தார்
83வீடுவீடுவீடு வீடாக ஏறியிறங்கி விற்றார்
84வீதிவீதிவீதி வீதியாக அலைந்தோம்
85வேகவேகம்வேக வேகமாக நடந்தோம்
86வேறுவேறுவேறுவேறு நண்பர்கள் மூலம் உதவினோம்
87பேந்தப்பேந்தபேந்தப்பேந்த விழித்தான்Powered by MediaWiki
Contact Us      Terms & Conditions