வாணி

பிழையின்றி எழுத ஓர் உரையாடி

வழிகாட்டி போல உதவி உங்கள் பிழைகளைத் தவிர்க்கக் கற்றுக் கொடுக்கும். இலக்கணம் கற்றுக் கொள்ள உதவும்.
பொறுப்புத் துறப்பு:
இதில் வரும் விடைகளெல்லாம் இயன்றவரை பிழையின்றி இருக்கும்.
கணினி கணித்து வழங்கும் பதில் ஏதேனும் பிழையிருந்தால் இவ்வுரையாடி பொறுப்பேற்காது.
சிறப்பான விளைவுகளுக்கு இதன் திருத்தியைப் பயன்படுத்தலாம்.

பயிற்சிக்காக இந்த உரையாடலின் சில பகுதிகள் சேமிக்கப்படலாம். தனிநபர் தகவல்களைச் சேமிக்கப்படுவதில்லை.speaker_phone
உரையாடி close
Contact Us      Terms & Conditions